آدرس دفتر مرکزی :
اصفهان – خیابان محتشم کاشانی 
تلفن : 8-36290957 -031 و36254321 -031
تلفکس : 36254321-031
ایمیل:       waterdimeh_kohrang@yahoo.com
                              info@waterDimeh.com
آدرس کارخانه :
استان چهارمحال بختیاری – شهرستان کوهرنگ – روستای دیمه
تلفن : 33623264-038
* ضروری