پیامبر اکرم(ص) می فرمایند:
هیچوقت آب را هدر نداده حتی اگر یک نهر جاری از آب بود.

آب : در حروف الفبای فارسی ایرانی از دو حرف ابتدائی الف و ب  تشکیل شده است که تمام حیات زندگی بشر را تحت الشعاع خود قرار داده است.

استان چهارمحال بختیاری مرکز آب های معدنی کشور است که وسعت خاک آن از کل مساحت ایران یک درصد وسهم آبی آن از آب های استحصالی کشور به میزان 10 درصد می باشد و همواره مرکز کانون توجهات مدیران ارشد کشور و استان روی بحث سرمایه گذاری آب معدنی و صادرات آن  می باشد که در این راستا برنامه ریزی های منسجم و هدفمند تهیه گردیده است.

آب از دیرباز از بدو پیرایش حیات نقش اساسی در ادامه زندگی و طبیعتأ در موجودیت انسان ایفا کرده است این ماده حیات بخش میتواند موضوع مورد بحث بسیاری از علوم باشد اینکه چنین ماده ساده ای اینچنین مورد توجه دنیاست تعجب آور نیست، زیرا این معجزه الهی منشاً تداوم حیات در کره زمین است . ارتقا در زندگی انسان عاملی مهم و تاثیرگذار در مصرف آب است ، بی شک زندگی بدون تامین آب کافی و مرغوب برای برآوردن نیازهای اساسی هستی و بقاء انسان امری غیر ممکن می باشد .اهمیت آب در زندگی موجودات زنده امروز برهمگان روشن و در کتب آسمانی نیز آیات فراوانی در قرآن کریم درباره آب نازل شده و رابطه آن با موجودات زنده متذکر شده است .امروزه با پیشرفت زندگی صنعتی مصرف آب کاملأ چشمگیر وروزافزون و منابع آب موجود قابل مصرف که به صورت و گونه های متفاوت در اختیار بشر میباشد در معرض استفاده بیش از حد و حتی آلایندگی شدید نیزقرار گرفته ، ازدیاد جمعیت و کمبود مواد غذایی نیز عوامل مهمی هستند که برای مقابله با آن بایستی به آب مناسب بیشتری دسترسی پیدا کرد .