طرح ساخت کارخانه آب معدنی دیمه با استعانت ایزد یکتا و تلاش دست اندرکاران در سال 1371 قوت گرفت ودر نهایت با توجه به اینکه استان چهار محال و بختیاری در سرشاخه های زاگرس مرکزی سرچشمه میلیونها مترمکعب آب معدنی و آشامیدنی کم نظیر می باشد پروژه ساخت با سرمایه گذاری اولیه سهامداران در همان سال های اول آغاز شد .