شرکت آب معدنی دیمه در راستای تامین اهداف عالیه دولت و به منظور بهره برداری از منابع سرشارآبی زردکوه بختیاری در زمینه تولید آب معدنی مورد نیاز کشور تاًسیس گردید و در اجرای فاز اول پروژه مدیران وقت با تلاش مستمر و شبانه روزی زمینه های اجرایی فازهای بعدی را نیز فراهم آورده اند نتیجه این تلاش ها در بخش ساخت شامل آماده سازی زمین به وسعت 14 هکتار ، ساخت 2 سوله به وسعت 4000 متر و احداث خوابگاه و مهمانسرا به وسعت 1000 متر و همچنین تاسیسات و خدمات رفاهی بوده است .