تولید آب معدنی 1/5 و 0/5 لیتری شرکت در سال 1378 به منظور تامین نیازهای داخل و صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس راه اندازی شد و هم اکنون با در اختیار داشتن کادر فنی و آزمایشگاهی کارآمد توان فعالیت گسترده ای را در زمینه تولید دارا میباشد .
هم اکنون این شرکت با تایید مراجع ذیصلاح یکی از بهترین انواع آب معدنی موجود در کشور را بسته بندی و عرضه مینماید .در اجرای فازهای بعدی با مساعدت مسئولین امید است گامی موثر در جهت رشد و توسعه تولید و بسته بندی و توزیع انواع آب های طعم دار گاز دار و آب اکسیژن بنا به تقاضای مشتریان برداشته شود.