روزانه بیش ازپنج میلیارد لیتر آب آشامیدنی ، نوشیدنی و شیر بر اساس سرانه روزانه جمعیت در جهان مصرف می گردد، همواره بحث تامین منابع آب از لحاظ کمی و کیفی و بهداشتی مورد توجه جوامع بشری واقع شده است. اخیرا در بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران از آب بسته بندی استفاده می گردد. در حال حاضر بیشتر از 100 مارک مختلف آب آشامیدنی در ایران تولید و بسته بندی و در بازار عرضه می شود. بحث پارامترهای  شیمیائی، فیزیکی و میکروبیولوژی آب مورد توجه جوامع بهداشتی می باشد..
 در کشور ایران، استان چهارمهال و بختیاری  به دلیل دارا بودن منابع آب غنی و کیفیت بالا و موقعیت جغرافیایی مناسب و نیز از جاذبه های منحصر به فرد توجهات و قطب صنعتی در صنایع بسته بندی آب معدنی می باشد. استان دارای حدود 900 دهانه چشمه با ظرفیت 238 متر مکعب در ثانیه می باشد..
آب معدنی تفاوت زیادی با آب آشامیدنی دارد ، آب معدنی از سفره های آب های زیرزمینی جاری شده و هیچ گونه فرآیند به جز فیلتر کردن ، صاف کردن و هوا دادن نمی توان بر روی آن انجام داد و ویژگیهای شیمیائی و ترکیبات معدنی آن ثابت است.
آب معدنی چشمه دیمه یکی از چشمه های شهرستان کوهرنگ ، واقع در روستای دیمه است که شهرت فراوان دارد و سالانه کانون و توجهات گردشگران خارجی و داخلی می باشد.از این چشمه معروف در ادبیات موسیقی بختیاری با عنوان دیمه ای دیمه ، فراوان نام برده شده است.
چشمه دیمه یکی از معروفترین چشمه های معروف در جهان می باشد و آب معدنی بسیار فراوان دارد، آب این چشمه از گواراترین آب های معدنی جهان است و خواص درمانی دارد.
در این جا به بخشی از تاریخچه شرکت آب معدنی دیمه و جایگاه آن از لحاظ تولید ظرفیت سالیانه پرداخته می شود.آخرین آنالیز سه گانه آب شرح مختصرداده میشود و مقایسه آن با نرم و استاندارد بصورت مقایسه ای فراوانی و نمودار میله ای انجام می شود.